Bestyrelsen

Morten Tamstorf - Formand

Henrik Kragerup - Næstformand

May Britt Dyvelkov - Kasserer

Troels Vingborg (tøj)

Søren Gammelgaard (intro og sommercup)

Peter Leegaard (ture og kommunikation)

Johnny Colind (events og kommunikation)

Kasper Aas-Andersen (Graveltræning)

Steffen Sørensen (Træning og Kommunikation)

Flemming Hansen 

Marianne Hansen (suppleant)

Christian Svane (suppleant)

 

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode på klubbens generalforsamling. Suppleanter vælges et år ad gangen.