Bestyrelsen

Morten Tamstorf - Formand

Henrik Kragerup - Næstformand

May Britt Dyvelkov - Kasserer

Troels Vingborg (Tøj)

Søren Gammelgaard (Intro og sommercup)

Peter Leegaard (Ture og kommunikation)

Kasper Aas-Andersen (Graveltræning)

Steffen Sørensen (Træning og Kommunikation)

Flemming Hansen (Træning og sommecup) 

Christian Svane (Træning)

Marianne Hansen (suppleant)

Hellen Marguerite Juul (suppleant)

Lars Kjær (suppleant)

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode på klubbens generalforsamling. Suppleanter vælges et år ad gangen.