Hvem er vi?

BBC blev stiftet i 1998 af en flok cykel-entusiaster i Birkerød. Med tiden er klubben vokset til godt 100 medlemmer, hvoraf en hel del er kvinder. Klubben er kun for voksne.

Klubbens formål er at øge interessen for cykelsport. Vi ønsker at understøtte et godt, udviklende og sportsligt fællesskab omkring cykling for både motionister, super motionister og licensryttere. Vi tilbyder vores medlemmer deltagelse i sportslige og sociale aktiviteter året rundt. Vi er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og er undergivet dennes love og bestemmelser, samt medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI).

Som mennesker er vi en broget flok. Der er yngre og ældre, supermotionister og dem som sætter det sociale højere end cykelløbene. Der er dog et fællestræk: Vi passer på hinanden i trafikken og sørger for, at ingen bliver efterladt. Et af midlerne til dette er en niveauopdelt træning, så alle træner på et niveau der passer dem. Hver gruppe har en kaptajn, som sørger for at reglerne – både de skrevne og uskrevne – overholdes. Selve træningen planlægges af klubbens DCU-uddannede trænerstab.

Klubbens medlemmer deltager i en lang række motions- og licensløb både i og uden for Danmark. Højdepunkter i Danmark er bl.a. Skjoldnæsholmløbet, Grejsdalsløbet og, for de mere hærdede, Sjælland Rundt. Mange af klubbens medlemmer deltager i løb som La Marmotte i Frankrig og Claude Criquielion i Belgien.

BBC er også stærkt repræsenteret i Sommercup’en, og det er blevet til en række podiepladser gennem tiderne.